Create amazing videos
for your projects

สร้างสรรค์วิดีโอที่น่าทึ่งสำหรับโปรเจ็คของคุณ

ทำโปรเจกต์ของคุณให้โดดเด่นในภาคเรียนนี้! ค้นพบวิธีถ่ายรูปและวิดีโอ ที่น่าทึ่งด้วย iPhone และปรับแต่งด้วย iMovie บน iPad และ Mac เข้าร่วมเซสชันการสาธิตกับเราได้ที่ U•Store สาขาที่เข้าร่วม โดยคุณจะได้
สัมผัสประสบการณ์: เทคนิคในการถ่ายวิดีโอบน iPhone ด้วย โหมดภาพยนตร์ (Cinematic), มาโคร (Macro) และ สภาวะแสงน้อย (Low-light) การสร้างสตอรี่บอร์ดใน iMovie บน iPadการตัดต่อวิดีโอ 4K บน Mac

มากับเพื่อน ๆ ของคุณ เพื่อเรียนรู้เป็นกลุ่ม!


รายละเอียดเซสชัน
29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565
รอบที่ 1: 13:00 – 13:20 น.
รอบที่ 2: 16:00 – 16:20 น.

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ U•Store by UFicon
สาขา Siam University
สาขา Srinakarinwirot University
สาขา Mahidol University Faculty of Public Health


    กรุณาเลือกสาขาที่เข้ารับบริการ

สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ทางบริษัทจะนำในส่วนของ อีเมล และ เบอร์โทร ไปใช้ในประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษ และการแจ้งเตือนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้น

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา