1. กรอก E-mail ส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน

2. กรอก ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบันศึกษา ชั้นปีที่เรียน และระยะเวลาหลักสูตร

3. กรอก ที่อยู่ E-mail มหาวิทยาลัย

4. ตรวจสอบกล่องรับข้อความใน E-mail มหาวิทยาลัย

5. คลิกที่ปุ่มการตรวจสอบยืนยัน เพื่อทำการยืนยัน สถานะนักศึกษา

6. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวที่ลงทะเบียน

7. แสกน QR Code หรือ คลิก ขอรหัสส่วนลดเพื่อการศึกษา

8. นํารหัสส่วนลดเพื่อการศึกษาใต้ QR Code มาใช้เพื่อซื้อสินค้าราคาเพื่อการศึกษา

1. กรอก E-mail ส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน

2. กรอก ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานบันศึกษา ชั้นปีที่เรียน และระยะเวลาหลักสูตร

3. กรอก ที่อยู่ E-mail มหาวิทยาลัย

4. ตรวจสอบกล่องรับข้อความใน E-mail มหาวิทยาลัย

5. คลิกที่ปุ่มการตรวจสอบยืนยัน เพื่อทำการยืนยัน สถานะนักศึกษา

6. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวที่ลงทะเบียน

7. แสกน QR Code หรือ คลิก ขอรหัสส่วนลดเพื่อการศึกษา

8. นํารหัสส่วนลดเพื่อการศึกษาใต้ QR Code มาใช้เพื่อซื้อสินค้าราคาเพื่อการศึกษา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา