บริการและความช่วยเหลือ

จากผู้ที่รู้จักผลิตภัณฑ์ Apple

ของคุณดีที่สุด

blank

เพราะ Apple สร้างทั้งตัวเครื่อง ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของ Apple
จึงมีระบบที่ผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียงผลิตภัณฑ์ AppleCare เท่านั้นที่พร้อมให้บริการ
และความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่
จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple และ
บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์
ครบวงจรในที่เดียว

blank

เพิ่มความอุ่นใจด้วย
AppleCare+

blank

จอภาพ Apple ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดที่มีระยะเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นเวลา 90 วัน
โดย AppleCare+ สำหรับจอภาพ Apple จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอและตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ นอกจากนี้
คุณยังได้รับสิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

– ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก

– บริการนอกสถานที่: ขอให้ช่างเทคนิคมาให้บริการถึงที่ทำงานของคุณ

– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำจอภาพ Apple ของคุณมาที่ Apple Store
หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์

– จอภาพ Apple

– สายไฟที่มีมาให้

– ฐานตั้งจอภาพของ Apple หนึ่งตัว และตัวยึดของ Apple
หนึ่งตัวที่ซื้อพร้อมกัน

– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ
หรือตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ*

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

– การเชื่อมต่อกับ Mac

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่ม
ที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย การซื้อ Mac ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนด http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ]

* การให้บริการครอบคลุมเฉพาะจอภาพ Apple, อุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่อง รวมถึงฐานตั้งจอภาพของ Apple หนึ่งตัว และตัวยึดของ Apple หนึ่งตัวที่ซื้อพร้อมกันเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ ความคุ้มครอง
ด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุไปและคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งเพื่อนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง 12 เดือนถัดไป หากจอภาพ Apple ของคุณได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ
หรือไม่สามารถใช้งานได้หลังจากมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทน

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลกอาจมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อกำหนดข้างต้น

ความพร้อมในการให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple โดย Apple อาจขอให้ลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยอะไหล่ที่พร้อมติดตั้ง โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อกำหนดข้างต้น

ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

blank

ปกป้อง iPad ของคุณด้วย
AppleCare+

blank

iPad ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดที่มีระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นเวลา 90 วัน AppleCare+
สำหรับ iPad จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครอง
ด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้งทุก 12 เดือน โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad
และ ฿1,000 สำหรับ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ดของ Apple สำหรับ iPad* นอกจากนี้ คุณยังได้รับสิทธิพิเศษในการติดต่อ
กับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

– รับสิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ iPad ของคุณมาที่ Apple Store
หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

– iPad ของคุณ

– แบตเตอรี่*

– Apple Pencil*

– คีย์บอร์ด iPad ของ Apple

– สาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมเครื่อง

– ความคุ้มครองด้านความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้งในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad และ ฿1,000
สำหรับ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ด iPad ของ Apple

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

– การใช้ iPadOS และ iCloud

– บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์สำหรับ FaceTime, Keynote, Numbers, Pages
และแอปสำหรับ iPad ที่เป็นแบรนด์ของ Apple

– การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมาย
ที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย การซื้อ iPad ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว
หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนด apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ iPad, อุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่อง, Apple Pencil ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ของคุณ
ได้ 1 แท่งเท่านั้น และคีย์บอร์ดของ Apple สำหรับ iPad ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ของคุณได้ 1 ชิ้นเท่านั้น หรือแบตเตอรี่ที่เก็บประจุ
ได้ไม่ถึง 80% ของความจุ ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุไป และคุณจะได้รับ
ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งเพื่อนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง 12 เดือนถัดไป อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือเทียบเท่าชิ้นใหม่
ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

blank

ปกป้อง iPhone ของคุณด้วย
AppleCare+

blank

AppleCare+ สำหรับ iPhone ขยายระยะเวลาคุ้มครองการซ่อม
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ
หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

– บริการภายในวันเดียวกันสำหรับเมืองหลักส่วนใหญ่ทั่วโลก*

– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ iPhone ของคุณมาที่ Apple Store
หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

– iPhone ของคุณ

– แบตเตอรี่*

– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหาย
กับหน้าจอ หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ*

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

– การใช้งาน iOS และ iCloud

– ความช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์สำหรับแอพต่างๆ ของ Apple
เช่น FaceTime, เมล และปฏิทิน

– การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ การซื้อ iPhone ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว AppleCare+ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด
โปรดอ่านข้อกำหนดที่ www.apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ iPhone และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple
ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือเทียบเท่าชิ้นใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลในวันที่คุณซื้อ AppleCare+ ความคุ้มครองใดๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน และคุณจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งเพื่อนำไปใช้ภายในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือนถัดไป

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมและตัวเลือกของการให้บริการภายในวันเดียวกันจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่นของ iPhone สำหรับบริการระหว่างประเทศ Apple อาจซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่อง iPhone และชิ้นส่วนของ iPhone ด้วยรุ่นของ iPhone หรือชิ้นส่วนของ iPhone
ที่เทียบเท่าและเป็นไปตามมาตรฐานในท้องถิ่น ความพร้อมในการให้บริการแบบนำเครื่องมาเองขึ้นอยู่กับ
ประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อกำหนดข้างต้น

สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

blank

ปกป้อง Apple Watch ของคุณด้วย
AppleCare+

blank

Apple Watch ทุกเรือนมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดที่มีระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นเวลา 90 วัน AppleCare+
สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้งในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,300*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

– ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก: รับบริการด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple ในพื้นที่ใกล้คุณ
ขณะที่คุณเดินทางทั่วโลก*

– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ Apple Watch ของคุณมาที่ Apple Store
หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

– Apple Watch ของคุณ

– แบตเตอรี่*

– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้งในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,300*

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

– การใช้ watchOS

– บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์สำหรับแอป Apple Watch
ที่เป็นแบรนด์ของ Apple

– การเชื่อมต่อกับ iPhone รวมถึง iOS และแอป Apple Watch

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ
การซื้อ Apple Watch ไม่จำเป็นต้องซื้อ AppleCare+ AppleCare+ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านที่ apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ Apple Watch และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้
อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือเทียบเท่าชิ้นใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ
ความคุ้มครองของ AppleCare+ จะเริ่มมีผลในวันที่คุณซื้อ AppleCare+
ความคุ้มครองใดๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน และคุณจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งเพื่อนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือนถัดไป

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

สำหรับประเทศไทย
ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]
blank

ปกป้องหูฟังของคุณด้วย
AppleCare+

blank

AirPods, หูฟัง Beats และเฮดโฟน Beats ทุกคู่มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดที่มีระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นเวลา 90 วัน AppleCare+ สำหรับหูฟังจะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี
นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000* นอกจากนี้
คุณยังได้รับสิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์

– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำหูฟังของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการรายอื่น
ที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

– AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats ของคุณ

– แบตเตอรี่*

– สายชาร์จแบบ USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง

– รับความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง
ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

– การใช้งาน Siri

– การเชื่อมต่อ Bluetooth

มี AppleCare+ สำหรับ AirPods, AirPods Max, AirPods Pro, Beats EP, Beats Pro, Beats Solo Pro,

Beats Solo3 Wireless, Beats Studio Buds, Beats Studio3 Wireless, BeatsX, Powerbeats, Powerbeats Pro และ Powerbeats3 Wireless

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้
ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย การซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดที่ apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”

“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ
หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุไป และคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งเพื่อนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง 12 เดือนถัดไป
อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือเทียบเท่าชิ้นใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ