คำถามที่พบบ่อย

Q : นักศึกษาต่างประเทศรับสิทธิ์ได้หรือไม่
A : สิทธิ์ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น


Q : สมัครได้จากช่องทางใด
A : https://www.myunidays.com/TH/th-TH/account/register


Q : ที่อยู่อีเมลสถานศึกษาที่เป็นอีเมลส่วนตัวคืออะไร
A : ที่อยู่อีเมลสถานศึกษา คือที่อยู่อีเมลส่วนตัว ที่สถานศึกษาของคุณออกให้คุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้เพียงคนเดียวเท่านั้น อีเมลนี้ต้องไม่ใช่ที่อยู่อีเมลสำหรับการติดต่อทั่วไปสำหรับสถานศึกษาของคุณ หรือที่อยู่อีเมลส่วนตัวที่ใช้ที่บ้าน (เช่น Hotmail, Gmail ฯลฯ)


Q : สามารถหาอีเมลมหาวิทยาลัยได้จากที่ไหน
A : ติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือ IT ณ มหาวิทยาลัยของท่านเพื่อขอรับอีเมลมหาวิทยาลัย


Q : หน้าแรกของการสมัคร ช่อง “ที่อยู่อีเมลส่วนตัว” ต้องใส่อีเมลอะไร
A : ในหน้าแรกของการสมัคร ช่อง “ที่อยู่อีเมลส่วนตัว” ใส่อีเมลส่วนตัวของนักศึกษา ห้ามใส่อีเมลมหาวิทยาลัย


Q : ไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยของท่านในรายชื่อให้เลือก ทำอย่างไร
A : หากไม่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยของท่าน ให้เลือกสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของท่าน


Q : สมัครแล้วอีเมลยืนยันไม่ถูกส่งเข้าอีเมลทำอย่างไร
A : ตรวจสอบเบื้องต้น อีเมลที่ท่าน Log-in คืออีเมลนักศึกษาของท่านหรือเป็นอีเมลส่วนบุคคลของท่าน หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นอีเมล
มหาวิทยาลัยแล้วแต่ข้อมความยืนยันไม่ถูกนำส่ง ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ 👉 https://www.myunidays.com/TH/th-TH/contact-us


Q : สมัครไม่ได้แจ้งบัญชีซ้ำ
A : อีเมลมหาวิทยาลัยของท่านเคยถูกใช้งานแล้วกรุณาเลือกอีเมลมหาวิทยาลัยอื่น


Q : ตั้งรหัสผ่าน UNiDAYS อย่างไร
A : รหัสผ่านประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข รวมกันให้ได้มากกว่า 8 ตัวอักษร


Q : เคยสมัครแล้ว แต่ลงชื่อเข้าใช้ (Log in) ไม่ได้แจ้งรหัสผิด
A : ตรวจสอบรหัสของท่านให้ถูกต้องตรงตามที่เคยสมัครไว้ หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ (Log in) ได้ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ
https://www.myunidays.com/TH/th-TH/contact-us


Q : การตั้งรหัสผ่านจำเป็นต้องเป็นรหัสใช้อีเมลหรือไม่
A : รหัสผ่านตั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องอ้างอิงจากรหัสผ่านอีเมล


Q : กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล จริงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
A : สามารถกรอกได้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย

Q : อยู่ในระหว่างขึ้นชั้นปีใหม่ให้กรอกชั้นปีที่เรียนจบแล้วหรือชั้นปีใหม่
A : กรอกชั้นปีใหม่


Q : เรียน ปวช หรือ นักเรียน มีอีเมลของโรงเรียนได้หรือไม่
A : ระบบจะให้ยืนยันสิทธิ์สำหรับอีเมล Domain มหาวิทยาลัยเท่านั้น


Q : เรียนหลักสูตรแค่เสาร์ – อาทิตย์สมัครได้ไหม
A : หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและมีอีเมลของมหาวิทยาลัยที่ออกให้แก่นักศึกษา สามารถรับสิทธิ์ได้


Q : เป็นบุคคลากรทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่
A : หากมีอีเมลของมหาวิทยาลัยที่ออกให้แก่บุคคลากรทางการศึกษา สามารถรับสิทธิ์ได้


Q : มีอีเมลที่ใช้ในคลาสเรียนแต่เป็นสกุล Gmail ใช้ได้หรือไม่
A : ไม่สามารถใช้ได้ เฉพาะอีเมล Domain ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


Q : เคยสมัครไปปีที่แล้วใช้รหัสส่วนลดเพื่อการศึกษา (EC Code) อันเดิมได้เลยหรือไม่ 

A : จำเป็นต้องรับรหัสส่วนลดเพื่อการศึกษา (EC Code)ใหม่เนื่องจากอันเก่าหมดอายุแล้ว

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา