ลงทะเบียน Mac Worry Free ลองใช้ให้ชัวร์

blank

   Mac Worry Free ลองใช้ให้ชัวร์ คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าประเภท Macbook ได้รับสิทธิ์ในการ คืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ เพียงเข้าร่วมกิจกรรม Demo Session หรือ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จาก iStudio, iBeat, U•Store by UFicon

   โครงการนี้จัดทําขึ้นโดย บริษัท ยูฟิคอน จํากัด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่กังวลว่า Macbook จะตอบโจทย์ต่อการใช้งานหรือไม่ ได้ลองใช้งาน 14 วัน ภายใต้ เงื่อนไขตามที่บริษัทได้กําหนด


Worry Free “ ใช้งาน Mac แบบไร้กังวล ”