AirPods (3rd gen) with Lightning Charging Case (เฉพาะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)

฿5,990

สินค้าราคาพิเศษเฉพาะกิจกรรม หากตรวจสอบพบว่าผู้ซื้อไม่ใช่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียม 4% ของราคาที่ชำระเข้ามา

มีสินค้าอยู่ 1

blank
1 × AppleCare+ For AirPods | เพิ่มความคุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ 2 ปี ซื้อพร้อมเครื่องเท่านั้น
฿1,330

blank บัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน 0%

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา