AirPods Pro (2nd generation) Magsafe USB-C Charger (เฉพาะกิจกรรม Roadshow PSU & UBRU)

฿8,790

สินค้าราคาพิเศษ เฉพาะกิจกรรม
PSU – Youth Volunteer Award
UBRU – U•Workshop Roadshow
เท่านั้น
หากตรวจพบว่ามีรายการสั่งซื้ออื่นๆ นอกเหนือการเข้าร่วมกิจกรรม การสั่งซื้อจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินภายใน 45 วันทำการ โดยจะหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 4% จากจำนวนเงินที่ชำระเข้ามา

มีสินค้าอยู่ 20

blank
1 × AppleCare+ For AirPods | เพิ่มความคุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ 2 ปี ซื้อพร้อมเครื่องเท่านั้น
฿1,330

blank บัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน 0%

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา