Apple Pencil (1st Gen) (เฉพาะกิจกรรม Roadshow PSU & UBRU)

฿2,759

฿3,200

สินค้าราคาพิเศษ เฉพาะกิจกรรม
PSU – Youth Volunteer Award
UBRU – U•Workshop Roadshow
เท่านั้น
หากตรวจพบว่ามีรายการสั่งซื้ออื่นๆ นอกเหนือการเข้าร่วมกิจกรรม การสั่งซื้อจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินภายใน 45 วันทำการ โดยจะหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 4% จากจำนวนเงินที่ชำระเข้ามา

มีสินค้าอยู่ 24

blank บัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน 0%

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาติให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา